Sunday, March 16, 2014

MATA MARUDEVINA NAND :माता मरुदेवीना देखी देखी तारी मुर्ति : JAIN STAVAN LYRICS: JAIN SONGS DOWNLOAD

MATA MARUDEVINA NAND
To download this song click HERE
MATA MARUDEVINA NAND
MATA MARUDEVINA NAND


MATA MARUDEVINA NAND,
DEKHI TAHARI MURTI MARU MAN LUBHANUJI,
MARU DIL LUBHANUJI,
DEKHI TAHARI MURTI MARU DIL LUBHANUJI.

KARUNA NAGAR KARUNA SAGAR, KAYA KANCHANAVAN;
DHORI LANCHHAN PAULE, KAIN DHANUSYA PANCHASE MAN.  MATA...

TRIGADE BESI DHARMA KAHETA, SUNE PARSADA BAR;
YOJAN GAMINI VANI MITHI, VARASANTI JALADHAR.  MATA...

URVASHI RUDI APSARANE, RAMA CHHE MANARANG;
PAYE NUPUR RANAJHANE, KAIN KARATI NATARAMBH.  MATA...

TUNHI BRAHMA, TUNHI VIDHATA; TUN JAG TARANAHAR;
TUJ SARIKHO NAHI DEV JAGATAMA, ADAVADIYA ADHAR.  MATA...

TUNHI BHRATA TUNHI TRATA, TUNHI JAGATANO DEV;
SURANAR KINNAR VASUDEVA, KARATA TUJ PAD SEV.  MATA...

SHRI SIDDHACHAL TIRTH KERO, RAJA RISHABHA JINAND;

KIRTIKARE MANEKAMUNI TARI, TALO BHAVABHAY PHAND.  MATA...


MATA MARUDEVINA NAND :माता मरुदेवीना देखी देखी तारी मुर्ति  : JAIN STAVAN LYRICS: JAIN SONGS DOWNLOAD


JAINAM JAYATI SHASHNAM

No comments:

Post a Comment